Završena je serija informativnih sesija o pozivu za predloge za male grantove u okviru projekta “GrassRoots Action Support – GRAS”

Završena je serija informativnih sesija o pozivu za predloge za male grantove u okviru projekta “GrassRoots Action Support – GRAS”, koji finansira Evropska Unija, i upravlja Kancelarija Kosovske Unije na Kosovu, a koji se sprovodi od strane Kosovske Iniciative za Stabilnost (IKS) u partnerstvu sa Lens i Friedrich Ebert Stiftung (FES), kancelarijom na Kosovu.

Informativne sesije su održane u Đakovici, Peći, Gnjilanu, Mitrovici, Uroševcu, Prizrenu i Prištini.

Poziv za predloge za male grantove je otvoren do 20 decembra 2019, (petak) 17:00h.