Test Aplikacioni Serbisht

1 Informacije o aplikantu
2 Informacije o projektu
3 Dokumenta
  • Kao u potvrdi o registraciji
  • Fizička adresa vašeg sedišta organizacije
  • Unesite link vaše internet adrese, ako postoji
  • Ime i položaj osobe koja će biti odgovorna za svu komunikaciju u vezi projekta
  • Godina kada je organizacija registrovana pri Ministarstvu javne uprave
  • Registarski broj organizacije koji je dat u potvrdi o registraciji
  • Unesite broj bankovnog računa organizacije, ime banke, mesto
  • Molimo navedite godišnji budžet za poslednje tri godine: 2017, 2016, 2015