Prijavi se

No call for applications is currently open. 

The deadline for submission of applications for  “GrassRoots Action Support” small grants has expired.

Kosovska inicijativa za stabilnost (IKS), Lens i Friedrich Ebert Stiftung (FES), sprovode projekat “GrassRoots Action Support – GRAS”, kojeg finansira Evropska unije pod upravom Kancelarije EU na Kosovu.

Opšti cilj projekta “GrassRoots Action Support – GRAS” je pružanje podrške za konsolidaciju tolerantne, demokratske kulture na Kosovu, jačajući unutrašnju upravu, odgovornost i transparentnost organizacija civilnog društva na lokalnom nivou. Projekat ima dva specifična cilja: 1) poboljšati razumevanje organizacija civilnog društva što se tiče procesa izrade politika, institucija i aktera, i njihovo osposobljavanje da se efikasno angažuju i sarađuju sa državnim institucijama posebno na lokalnom nivou; i 2) jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u cilju efikasnog povećanja njihovog učešća u procese donošenja odluka.

Poziv za predloge u okviru ovog projekta ima za cilj da podrži lokalne organizacije civilnog društva, posebno grasruts organizacije i one zasnovane na zajednicu za ostvarivanje njihovih aktivnosti za vršenje uticaja na javno donošenje odluka putem njihovog profesionalnog/tehničkog doprinosa i praćenja funkcionisanja javnih institucija.

 

Prioritetne oblasti intervencije su:

 1. Dobra uprava, građansko učešće i lokalno polaganje računa;
 2. Socijalna pravda: socio-ekonomska prava;
 3. Promovisanje kulture i kulturnog nasleđa na lokalnom nivou.

 

Finansijske odredbe:

Oko 20 grantova za projekte zasnovane na zajednicu biće dodeljeno trećim stranama.

Minimalni iznos finansijske podrške je 3,000 evra dok je maksimalni iznos 6,000 evra.

Finansiranje će pokriti 100% budžeta projekta. Međutim, prioritet će se dati aplikacijama koje su osigurale najmanje 5% od ukupnih troškova projekta.

Trajanje:

Aktivnosti sprovedene u okviru ovog Poziva ne mogu trajati više od 6 meseci od datuma početka projekta, i trebaju biti završeni do 31. maja 2019. godine. Samo u posebnim slučajevima može se dobiti projekat u trajanju više od 6 meseci (ali ne duže od 12 meseci), pod uslovom čvrstog obrazloženja za takav period implementacije.

 

Ko može aplicirati?

 • Lokalna organizacija civilnog društva registrovana na Kosovu;
 • Neprofitabilna organizacija, udruženje, fondacija itd.;
 • U stanju da podnese dokumente registracije organizacije (potvrdu o registraciji, potvrdu fiskalnog broja) i dokaz da je organizacija ispunila sve obaveze prema državi, uključujući Poresku upravu, informacije o bankovnom računu.

 

Informativni sastanci:

 • Priština – 22. oktobar 2018., 10:00 – 13:00, EUICC/Informacioni i kulturni centar EU, Ul. “Majka Tereza” br.36
 • Đakovica – 23. oktobar 2018., 10:00 – 13:00, Omladinski centar/Kancelarije saveta omladinske akcije
 • Mitrovica – 24. oktobar 2018., 10:00 – 13:00, Regionalna razvojna agencija sever
 • Uroševac – 25. oktobar 2018., 10:00 – 13:00, Restoran Orchide, Ul. Ahmet Kaqiku, br. 35
 • Peć –26. oktobar 2018., 10:00 – 13:00, Omladinski centar Zoom
 • Prizren – 29. oktobar 2018., 10:00 – 13:00, Kino Lumbardhi, Ul. Remzi Ademi, br. 4
 • Gnjilane –30. oktobar 2018., 10:00 – 13:00, at Omladinski centar Gnjilane

 

Procedura za podnošenje aplikacije:

Procedura za podnošenje aplikacije je dostupan u dva oblika:

 • Preuzimanjem formulara sa veb stranice projekta grasks.com, i podnošenjem putem e-maila na info@iksweb.org, ili
 • Putem e-alatke, online aplikacije koja je dostupna na https://grasks.com/apliko-online/ koja pomaže aplikantima tokom celog procesa, korak po korak, u formatu učenja u procesu.

 

Sve aplikacije trebaju biti pripremljene i podnošene na albanskom, sprskom ili engleskom jeziku.

Za detaljnije informacije preuzmite “Smernice za aplikaciju” odozgo.

Pitanja u vezi detalja ovog Poziva mogu se napisati i podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku na e-mail adresi gras@iksweb.org