Šema grantova

Finansijska pomoć za grasruts organizacije biće organizovana kroz tri poziva za aplikacije. Ključni cilj ove finansijske podrške je da pruža pomoć grasruts organizacijama u ostvarivanju njihovih aktivnosti za povećanje uticaja u donošenju odluka putem svojih profesionalnih/tehničkih inputa kao i putem praćenja javnih institucija.

U cilju pružanje pomoći tokom pripreme aplikacije, u okviru ovog projekta je razvijena i jedna e-alatka. Cilj ove e-alatke je da s jedne strane pomogne grasruts organizacijama u pripremi predloga projekata i da s druge strane pojednostavi proces selekcije dobitnika i da poveća transparentnost. Aplikanti imaće dve mogućnosti aplikacije: oni se mogu prijaviti online koristeći e-alatku, ili mogu preuzeti potrebne dokumente sa veb stranice i dostaviti te dokumente lično ili putem elektronske pošte.