Razvoj kapaciteta

Program razvoja kapaciteta biće realizovan na dva načina:

Razvoj kapaciteta putem olakšavanja koje obuhvata razvoj resursa za izgradnju kapaciteta organizacija u polju lobiranja, zagovaranja, istraživanja, političkog dijaloga i korišćenja dostupnih sredstava u ove svrhe; i putem olakšavanja uputstava i objašnjenja što se tiče sprovođenja ovih resursa u praksi.

Razvoj kapaciteta putem obuke i mentorstva, koje će biti organizovano u cilju prenošenja pojedinačnog znanja ili znanja organizacija koje je rezultat dotičnog obrazovanja ili iskustva u određenim oblastima. Obuka ima za cilj da pomogne organizacijama civilnog društva u sprovođenju njihovih aktivnosti vezanih za ovaj grant, a mentorstvo će ciljati čelnike organizacija pružajući im naprednu podršku.

Prethodna   Sledeća