Opis grasruts organizacija

Opis i procena potreba grasruts organizacija preduzeta je u cilju jasnijeg definisanja grasruts organizacija na Kosovu, identifikacije potreba ovih organizacija kao i određivanja kriterija njihove kvalifikacije za finansijsku pomoć. Osim toga, ove informacije će služiti za nacrt jednog spiska grasruts organizacija koja će sadržati osnovne informacije o ovim organizacijama, uključujući njihove kontakt informacije, u cilju uspostavljanja kontakta i nakon završetka ovog poduhvata. Spisak će biti dostupan javnosti putem online pristupa.