Odrzan je sastanak sa dobitnicima grantova iz drugog poziva za projektne predloge GrassRoots Support Action- GRAS

Danas su potpisani ugovori o dodeli grantova sa 14 organizacija civilnog društva sa celog Kosova kojima su dodeljena  sredstva za njihove projekte u okviru “GrassRoots Action Support-GRAS“  drugog  poziva za podnošenje projektnih predloga.
Organizacije, dobitnice grantova će implementirati projekte iz sledećih tematskih oblasti:
–          Dobro upravljanje: Građansko učešće i lokalna odgovornost
–           Socijalna pravda: Socio-ekonomska prava
–           Kultura i kulturno nasleđe na lokalnom nivou

Projekat “GrassRoots Action Support – GRAS“ je implementiran od strane Kosovske Inicijative za Stabilnost- IKS, LENS i Friedrich Ebert Stiftung, Kancelarije u Prištini,  finansiran je od strane Evropske Unije i sprovodi se od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu.

Novim partnerima, želimo  uspeha u realizaciji aktivnosti!