Krug III

Poziv za predloge za male grantove

“GrassRoots Action Support” – GRAS

Krajnji rok za podnošenje aplikacija: 20 Decembar 2019 17:00 sati

Kosovska inicijativa za stabilnost (IKS), Lens i Friedrich Ebert Stiftung (FES), sprovode projekat “GrassRoots Action Support – GRAS”, kojeg finansira Evropska unije pod upravom Kancelarije EU na Kosovu.

Opšti cilj projekta “GrassRoots Action Support – GRAS” je pružanje podrške za konsolidaciju tolerantne, demokratske kulture na Kosovu, jačajući unutrašnju upravu, odgovornost i transparentnost organizacija civilnog društva na lokalnom nivou. Projekat ima dva specifična cilja: 1) poboljšati razumevanje organizacija civilnog društva što se tiče procesa izrade politika, institucija i aktera, i njihovo osposobljavanje da se efikasno angažuju i sarađuju sa državnim institucijama posebno na lokalnom nivou; i 2) jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u cilju efikasnog povećanja njihovog učešća u procese donošenja odluka.

Poziv za predloge u okviru ovog projekta ima za cilj da podrži lokalne organizacije civilnog društva, posebno grasruts organizacije i one zasnovane na zajednicu za ostvarivanje njihovih aktivnosti za vršenje uticaja na javno donošenje odluka putem njihovog profesionalnog/tehničkog doprinosa i praćenja funkcionisanja javnih institucija.

Prioritetne oblasti intervencije su:

 1. Dobra uprava, građansko učešće i lokalno polaganje računa;
 2. Socijalna pravda: socio-ekonomska prava;
 3. Kultura i kulturno nasleđe na lokalnom nivou.

Finansijske odredbe:

Ovaj Poziv za predloge podržaće najmanje 18 malih  grantova za projekte zasnovane na zajednicu i zahtevaće saradnju sa lokalnim institucijama, medijima ili centralnim institucijama po pitanjama od lokalnog uticaja.

Minimalni iznos finansijske podrške je EUR 3,000 dok je maksimalni iznos EUR 6,000

Finansiranje će pokriti 100% budžeta projekta. Međutim, prioritet će se dati aplikacijama koje su osigurale najmanje 5% od ukupnih troškova projekta.

Trajanje:

Aktivnosti sprovedene u okviru grantova treba da budu implementirane u periodu od maksimalno 6 meseci.Nijedan produžetak se ne može planirati ili dodeliti u okviru ovog poziva. Podnosilac prijave mora navesti u obrascu prijave datume i tačno trajanje aktivnosti.

Ko može aplicirati?

 • Lokalna organizacija civilnog društva registrovana na Kosovu;
 • Neprofitabilna organizacija, udruženje, fondacija itd.;
 • U stanju da podnese dokumente registracije organizacije (potvrdu o registraciji, potvrdu fiskalnog broja) i dokaz da je organizacija ispunila sve obaveze prema državi, uključujući Poresku upravu, informacije o bankovnom računu.
 • OCD korisnice iz prethodnog GRAS-ovog poziva koji su završile svoje projekte i predale završne izveštaje, uključujući da predlozi projekata za ovaj poziv NISU samo ponavljanje prethodnih projekata; to znači da predlog za ispunjavanje uslova treba biti: a) drugačija inicijativa u obimu, cilju, aktivnostima; b) slična inicijativa u različitom kontekstu (npr. druga škola, opština itd.) na osnovu rezultata postignutih tokom prvog kruga. U tom je slučaju prijava dosledna samo ako je projekat završen i stoga je moguće nadograditi na dostignućima i stečenim lekcijama

Informativni sastanci:

 • Ðakovica – 26 Novembar (utorak), 12:00 – 15:00, Omladinski centar / Kancelarije Odbora lokalnog omladinskog delovanja (ZKVR)
 • Peć – 27 novembar (sreda), 10:00 – 13:00, Omladinski centar Zoom
 • Gnjilane – 02 decembar (ponedeljak), 10:00 – 13:00, Omladinski centar Gnjilane
 • Mitrovica – 03 decembar (utorak), 10:00 – 13:00, Regionalna Razvojna Agencija, Sever
 • Uroševac – 04 decembar (sreda), 12:00 – 15:00, Sala skupštine opštine, ul. Deshmoret e Kombit n.n
 • Prizren – 06 decembar (petak), 10:00 – 13:00, Bioskop Lumbardhi, Ul. Remzi Ademi br 4
 • Priština – 10 decembar (utorak), 10:00- 13:00, Resursni Centar, Forum Građanske Iniciative, (FIQ), Pejton, Ul. Pashko Vasa br. 1,

 

Procedura za podnošenje aplikacije:

Procedura za podnošenje aplikacije je dostupan u dva oblika:

 • Preuzimanjem formulara sa veb stranice projekta grasks.com, i podnošenjem putem e-maila na gras@iksweb.org, ili
 • Putem e-alatke, online aplikacije koja je dostupna na https://grasks.com/apliko-online/ koja pomaže aplikantima tokom celog procesa, korak po korak, u formatu učenja u procesu.

Sve aplikacije trebaju biti pripremljene i podnošene na albanskom, sprskom ili engleskom jeziku, najkasnije do 20 decembra 2019 (petak) do 17:00h.

Pitanja u vezi detalja ovog Poziva mogu se napisati i podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku na e-mail adresi gras@iksweb.org, najkasnije do 13 decembra 2019.