GrassRoots Action Support - GRAS

Realizacija ovog projekta počeka je 1. januara 2018. godine i trajaće do 31. decembra 2020. godine. Projekat GRAS finansira Evropska unija u okviru programa Pomoć civilnom društvu na Zapadnom Balkanu 2016-2017. Program pruža podršku grasruts organizacijama u cilju povećanja njihove uloge u demokratskoj sredini kroz praćenje i učešće u razvoj politika kao i u procese donošenja odluka. Projekat će pružati finansijsku i nefinansijsku podršku grasruts organizacijama u njihovim nastojanjima ka boljem zastupanju interesa njihovih zajednica.

Vesti

Publikacije