Danas, je održana informativna radionica za 14 organizacija dobitnica grantova alociranih iz drugog poziva za podnošenje projektnih predloga okviru projekta “GrassRoots Action Support – GRAS“ finansiranog od strane Evropske Unije i sprovedenog od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, a koji se implementira od strane Kosovske Inicijative za Stabilnost- IKS, LENS i Friedrich Ebert Stiftung, Kancelarije u Prištini.

Tokom radionice predstavljene su procedure narativnog i finansijskog izveštavanja kao i upustva o “GrassRoots Action Support – GRAS“ vidljivosti. Učesnici su takođe upoznati i sa mogućnostima o sticanju dodatnih znanja putem mentorisanja i obuke u okviru projekta GRAS. Radionica je održana u prostorijama Resursnog Centra – Foruma za Građanske Inicijative