Danas, je održana informativna radionica za 14 organizacija dobitnica grantova

Danas, je održana informativna radionica za 14 organizacija dobitnica grantova alociranih iz drugog poziva za podnošenje projektnih predloga okviru projekta “GrassRoots Action Support – GRAS“ finansiranog od strane Evropske Unije i sprovedenog od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, a koji se implementira od strane Kosovske Inicijative za Stabilnost- IKS, LENS i Friedrich Ebert Stiftung, Kancelarije u Prištini.

Tokom radionice predstavljene su procedure narativnog i finansijskog izveštavanja kao i upustva o “GrassRoots Action Support – GRAS“ vidljivosti. Učesnici su takođe upoznati i sa mogućnostima o sticanju dodatnih znanja putem mentorisanja i obuke u okviru projekta GRAS. Radionica je održana u prostorijama Resursnog Centra – Foruma za Građanske Inicijative