Partneri

Kosovska inicijativa za stabilnost (IKS) je nezavisna neprofitna organizacija osnovana 2004. godine u cilju realizacije empirijskih istraživanja i analiza o važnim društveno-ekonomskim zbivanjima na Kosovu. Od tada, IKS je postao jedan od najistaknutijih članova civilnog društva na Kosovu, sa snažnim fokusom na razvoj nevladinog sektora kao deo svog programa. IKS je takođe ostvario veliki projekat adresiranja nekoliko faktora koji utiču na kvalitet društvenog dijaloga na Kosovu kroz proces olakšavanja i povećanja učešća u izgradnji razvojnih politika na Kosovu.

info@iksweb.org

+381 38 260 600

Sylejman Vokshi, 50/2, Prishtinë

LENS je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija sa sedištem u Prištini. LENS je osnovan 20 maja 2010. godine od stručnjaka komunikacije i informacione tehnologije, aktivista ljudskih prava i entuzijasta otvorenog društva. Cilj delatnosti LENS-a obuhvata povećanje transparentnost i polaganja računa vladinih institucija, zaštita prava na privatnost, promocija slobodnih i profesionalnih medija, ostvarivanje prava pojedinaca i zajednica putem boljeg pristupa informacijama, kao i podsticanje centralnih i lokalnih vlasti da bilje adresiraju potrebe zajednice.

info@ngolens.org

+381 38 74 81 50

Sylejman Vokshi, 25/6, Prishtinë

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je najstarija politička fondacija u Nemačkoj sa bogatom tradicijom društvene demokratije od samog osnivanja davne 1925. godine. Rad političke fondacije u Nemačkoj i u 105 kancelarija u inostranstvu fokusira se na ključne ideje i vrednosti socijalne demokratije – sloboda, pravda i solidarnost. Kancelarija FES-a u Prištini radi od juna 2000. godine i od tada je dala značajni doprinos razvoju civilnog društva na Kosovu putem finansiranja brojnih aktivnosti, posebno grasruts inicijativa koje su često bile realizovane od strane grasruts organizacija.

contact@fes-prishtina.org

+381 38 609 900

Mujo Ulqinaku,  4/10, Prishtinë