Категорија: Rundi III

Najčešća pitanja

Najčešća pitanja u vezi šeme grantova GRAS 1: Šta podrazumeva pregled stanja bankovnog računa? Ovim dokumentom se potvrđuje da OCD ima (poseduje) aktivni bankarski račun 2: Da li jedna OCD može aplicirati sa više projektnih predloga? Ne. OCD mogu aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom. 3: Da li je dozvoljeno da jedna OCD aplicira zajedno sa nekom…
Read more

Podnesi aplikaciju online Krugi III

OBRAZAC ZA APLIKACIJU Krug III 1 Informacije o aplikantu2 Informacije o projektu3 Dokumenta Puno pravno ime Organizacije*Kao u potvrdi o registraciji Adresa*Fizička adresa vašeg sedišta organizacije Kancelarijski telefon / faks*E-mail adresa Organizacije* Internet adresaUnesite link vaše internet adrese, ako postoji Kontakt osoba i položaj*Ime i položaj osobe koja će biti odgovorna za svu komunikaciju u vezi projektaE-mail adresa…
Read more