Krug II

Poziv za predloge za male grantove

“GrassRoots Action Support” – GRAS

Krajnji rok za podnošenje aplikacija: 16 Maj 2019, 17:00 sati

Kosovska inicijativa za stabilnost (IKS), Lens i Friedrich Ebert Stiftung (FES), sprovode projekat “GrassRoots Action Support – GRAS”, kojeg finansira Evropska unije pod upravom Kancelarije EU na Kosovu.

Opšti cilj projekta “GrassRoots Action Support – GRAS” je pružanje podrške za konsolidaciju tolerantne, demokratske kulture na Kosovu, jačajući unutrašnju upravu, odgovornost i transparentnost organizacija civilnog društva na lokalnom nivou. Projekat ima dva specifična cilja: 1) poboljšati razumevanje organizacija civilnog društva što se tiče procesa izrade politika, institucija i aktera, i njihovo osposobljavanje da se efikasno angažuju i sarađuju sa državnim institucijama posebno na lokalnom nivou; i 2) jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u cilju efikasnog povećanja njihovog učešća u procese donošenja odluka.

Poziv za predloge u okviru ovog projekta ima za cilj da podrži lokalne organizacije civilnog društva, posebno grasruts organizacije i one zasnovane na zajednicu za ostvarivanje njihovih aktivnosti za vršenje uticaja na javno donošenje odluka putem njihovog profesionalnog/tehničkog doprinosa i praćenja funkcionisanja javnih institucija.

 

Prioritetne oblasti intervencije su:

 1. Dobra uprava, građansko učešće i lokalno polaganje računa;
 2. Socijalna pravda: socio-ekonomska prava;
 3. Kultura i kulturno nasleđe na lokalnom nivou.

 

Finansijske odredbe:

Oko 10 grantova za projekte zasnovane na zajednicu biće dodeljeno trećim stranama.

Minimalni iznos finansijske podrške je EUR 6,000  dok je maksimalni iznos EUR 12,000

Finansiranje će pokriti 100% budžeta projekta. Međutim, prioritet će se dati aplikacijama koje su osigurale najmanje 5% od ukupnih troškova projekta.

Trajanje:

Aktivnosti sprovedene u okviru malih grantova treba da budu implementirane u periodu od minimum 6 meseci i maksimum 12 meseci.Nijedan produžetak se ne može planirati ili dodeliti u okviru ovog poziva. Podnosilac prijave mora navesti u obrascu prijave datume i tačno trajanje aktivnosti.

 

Ko može aplicirati?

 • Lokalna organizacija civilnog društva registrovana na Kosovu;
 • Neprofitabilna organizacija, udruženje, fondacija itd.;
 • U stanju da podnese dokumente registracije organizacije (potvrdu o registraciji, potvrdu fiskalnog broja) i dokaz da je organizacija ispunila sve obaveze prema državi, uključujući Poresku upravu, informacije o bankovnom računu.

 

Informativni sastanci:

 • Ðakovica – 23 april, 10:00 – 13:00, Omladinski centar / Kancelarije Odbora lokalnog omladinskog delovanja (ZKVR)
 • Peć – 24 april, 10:00 – 13:00, Omladinski centar Zoom
 • Gnjilane – 25 april, 10:00 – 13:00, Omladinski centar Gnjilane
 • Mitrovica – 26 april, 10:00 – 13:00, Regionalna Razvojna Agencija, Sever
 • Uroševac – 02 maj, 12:00 – 15:00, Sala skupštine opštine, ul. Deshmoret e Kombit n.n
 • Prizren – 03 maj, 10:00 – 13:00, Bioskop Lumbardhi, Ul. Remzi Ademi br 4
 • Priština – 08 maj, 10:00- 13:00, Resursni Centar, Forum Građanske Iniciative, (FIQ), Pejton, Ul. Pashko Vasa br. 1

 

Procedura za podnošenje aplikacije:

Procedura za podnošenje aplikacije je dostupan u dva oblika:

 • Preuzimanjem formulara sa veb stranice projekta grasks.com, i podnošenjem putem e-maila na info@iksweb.org, ili
 • Putem e-alatke, online aplikacije koja je dostupna na https://grasks.com/apliko-online/ koja pomaže aplikantima tokom celog procesa, korak po korak, u formatu učenja u procesu.

 

Sve aplikacije trebaju biti pripremljene i podnošene na albanskom, sprskom ili engleskom jeziku.

Pitanja u vezi detalja ovog Poziva mogu se napisati i podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku na e-mail adresi gras@iksweb.org