Center for Social Affirmation of Youth

CSAY GRAS Project Factsheet

Network of Peace Movement Kamenica

NOPM GRAS Project Factsheet

Let’s Do It Peja – LDIP

A028 – LDIP GRAS Project Factsheet

Iniciativa Qytetare Skenderaj

A034 – IQS GRAS Project Factsheet

Qendra Kosovare për Vetë-përkrahje

A039 – QKVP GRAS Project Factsheet

Action for Democratic Society (ADS)

ADS GRAS Project Factsheet

NGO “ Patients’ Rights Association in Kosovo”

A062 – PRAK GRAS Project Factsheet

Qendra për Përkrahje të Personave me Aftësi të Kufizuara Mentale – Qendra për Jetë të Pavarur (QJP)

A068 – QJP Project Factsheet

Youth Center Avoko Dragash/ Dragaš

A083 – Avoko GRAS Project Factsheet

Rrjeti I OJQ-ve, “ Demokracia Fillon Këtu-DFK”

A102 – DFK-GRAS Project Factsheet

NGO Civil Development Organization

A108 – CDO GRAS Project Factsheet

 

NVO: Humani Center Mitrovica

A125 – HCM GRAS Project Factsheet

Center for Environment and Alternative Energy

A115 – CAEA GRAS Project Factsheet

Mus-e Kosova

Factsheet_MUSe Kosova

Centar za depolitizaciju

Factsheet_Centar za depolitizaciju

Autostrada Biennale

Factsheet_Autostrada Biennale

Environment Plus

Factsheet_Environment plus

Fondacioni 17

Factsheet_Fondacioni17

OJQ Me dore ne zemer

Factsheet_OJQ Me dore ne zemer

George Williams Youth Association in Kosovo (GWYA)

Factsheet_GWYAK

Qendra për Politika dhe Avokim

Factsheet_Qendra per politika dhe avokim

Institute for Development of Social Policies

Factsheet_IZHPS

Text is currently being translated.