Kategori: Rundi III

Pyetje të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta lidhur me skemën e granteve GRAS   1: Çfarë nënkuptohet me kërkesën për pasqyrë të llogarisë bankare? Me këtë dokument vërtetohet se një OSHC ka llogari aktive bankare. 2: A mund të aplikoj një OSHC me më shumë se një projekt propozim/ide? Jo, OSHC-të mund të aplikojnë vetëm me një projekt propozim. 3: A…
Read more

Apliko Online Rundi III

Forma e aplikimit Rundi III 1 Informata për Aplikantin2 Informata për projektin3 Dokumente Emri i plotë i organizatës*Siç është i dhënë në certifikatën e regjistrimit. Adresa e organizatës*Adresa fizike ku gjendet selia e organizatës. Numri i Tel/Fax të organizatës*E-mail Adresa e organizatës* Ueb faqjaShkruani linkun e web faqes së organizatës, nëse kaPersoni kontaktues dhe pozita*Emri dhe pozita e…
Read more