Kategori: Rundi II

Pyetje të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta lidhur me skemën e granteve GRAS 1: Çfarë nënkuptohet me kërkesën për pasqyrë të llogarisë bankare? Me këtë dokument vërtetohet se një OSHC ka llogari aktive bankare. 2: A mund të aplikoj një OSHC me më shumë se një projekt propozim/ide? Jo, OSHC-të mund të aplikojnë vetëm me një projekt propozim. 3: A lejohet…
Read more

Shkarko formën e aplikimit Anex II

Aneksi II_(Vendos emrin e organizates) (9)

Apliko Online Rundi II

Forma e aplikimit Rundi II 1 Informata për Aplikantin2 Informata për projektin3 Dokumente Emri i plotë i organizatës*Siç është i dhënë në certifikatën e regjistrimit. Adresa e organizatës*Adresa fizike ku gjendet selia e organizatës. Numri i Tel/Fax të organizatës*E-mail Adresa e organizatës* Ueb faqjaShkruani linkun e web faqes së organizatës, nëse kaPersoni kontaktues dhe pozita*Emri dhe pozita e…
Read more