Kategori: lajme

Ekspert i jashtëm për kryerjen e një studimi pasues

Projekti GRAS financohet nga Bashkimi Evropian përmes programit të tyre për Ndihmë të Shoqërisë Civile në Ballkanin Perëndimor 2016-2017. Ai mbështet organizatat me bazë në komunitet në drejtim të rritjes së rolit të tyre në një mjedis demokratik përmes monitorimit dhe pjesëmarrjes në zhvillimin e politikave dhe proceset e vendimmarrjes. Projekti do të ofrojë mbështetje…
Read more

Ekspert i jashtëm i vlerësimit të projektit

Projekti GRAS financohet nga Bashkimi Evropian përmes programit të tyre për Ndihmë të Shoqërisë Civile në Ballkanin Perëndimor 2016-2017. Ai mbështet organizatat me bazë në komunitet në drejtim të rritjes së rolit të tyre në një mjedis demokratik përmes monitorimit dhe pjesëmarrjes në zhvillimin e politikave dhe proceset e vendimmarrjes. Projekti do të ofrojë mbështetje…
Read more

Drejtori i organizatës botërore të shëndetësisë e vlerëson punën e YMCA gjatë pandemisë covid-19

Gjatë rasteve të pandemive si kjo e COVID-19 organizatat me bazë në komunitet kanë një rëndësi të veqantë. Ashtu u shpreh edhe dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtor gjenaral i organizatës botërore  të shëndetësisë WHO, i cili falenderoi YMCA për punën e tyre në përkrahje të komunitetit në cdo vend të botës. https://www.ymca.int/message-from-who-director-general-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus/?fbclid=IwAR2K6dhMrXEs_zFMCqRd3f-YLGDOtW6WaPR1jBgtHQsPvFlf6-CchaEGnnk YMCA në Kosove…
Read more

Ka përfunduar cikli i takimeve informuese për thirrjen e tretë për grante

Ka përfunduar cikli i sesioneve informuese rreth procesit të aplikimit për Propozime pë Grante të Vogla, në kuadër të projektit “GrassRoots Action Support” i cili financohet nga Bashkimi Europian, menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe implementohet nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), në partneritet me Lens, dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES), zyra…
Read more

Mbahet punëtoria informative për organizatat e shoqërisë civile përfituese të thirrjes së dytë

Sot, është mbajtur punëtoria informative për 14 organizata të shoqërisë civile përfituese të granteve që janë alokuar në kuadër të thirrjes së dytë për propozime të projektit “GrassRoots Action Support – GRAS”, project i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë/ European Union Kosovo dhe zbatohet nga Iniciativa…
Read more

U mbajt takimi i parë me përfituesit e thirrjes së dytë nga Gras

Sot, 14 organizata të shoqërisë civile nga e gjithë Kosova kanë nënshkruar marrëveshje për grante që janë alokuar për projektet fituese në kuadër të thirrjes së dytë për propozime “GrassRoots Action Support-GRAS”. Organizatat përfituese të granteve do të zbatojnë projektet në fushat tematike: – Qeverisja e mirë: Pjesëmarrja qytetare dhe përgjegjësia lokale, – Drejtësia Sociale:…
Read more

Thirrje për propozime për grante të vogla

 “GrassRoots Action Support” – GRAS Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 16 maj 2019, ora 17:00h Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), Lens dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) janë duke implementuar projektin “GrassRoots Action Support – GRAS”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Qëllimi kryesor i projektit…
Read more

Thirrje e hapur për trajner

Trajnimi është një komponentë e mbështetjes jofinanciare, e cila do të ofrohet për organizatat përfituese të granteve të “GrassRoots Action Support”. Sesionet e trajnimit do të organizohen me qëllim që këtyre organizatave t’u ofrohen udhëzime dhe ndihmë në zbatimin e aktiviteteve të tyre të financuara nga GRAS. Trajnimi do të përqendrohet në zbatimin praktik të…
Read more

Thirrje e hapur për mentor

Mentorimi është një komponentë e mbështetjes jofinanciare, e cila do të organizohet me qëllim të transferimit të njohurive individuale dhe organizative, të fituara nga arsimi përkatës dhe përvoja e punës në fusha specifike nga ekspertët tek përfituesit. Përfituesit e mentorimit do të jenë OShC-të që kanë përfituar grante përmes thirrjes së parë të skemës GRAS.…
Read more

U mbajtën sesionet informuese për skemën e granteve GrassRoots Action Support-GRAS

Në kuadër të projektit GRAS, Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Lens, dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizuan sesione informuese për organizatat e shoqërisë civile, nga datat 22 deri më 30 tetor 2018. Këto takime u mbajtën në shtatë qendrat kryesore të Kosovës: Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan dhe Gjakovë. Qëllimi kryesor i këtyre sesioneve informuese…
Read more