Kategori: galeria

Ngjarje suksesi nga partnerët

Ngjarje suksesi nga partnerët

Punëtoria për prezantimin e raportit “Hartëzimi i organizatave lokale dhe me bazë në komunitet”

Punëtoria për prezantimin e raportit “Hartëzimi i organizatave lokale dhe me bazë në komunitet”