Kategori: ballina

Zhvillimi i kapaciteteve

Programi i zhvillimit të kapaciteteve do të realizohet në dy mënyra: Zhvillimi i kapaciteteve përmes lehtësimit, që përfshin zhvillimin e resurseve për ndërtim kapacitetesh të organizatave në lobim, avokim, hulumtim, dialog politik dhe përdorim të mjeteve në dispozicion për këto qëllime; dhe lehtësimin e udhëzimeve dhe shpjegimeve për vënien në praktikë të këtyre burimeve.  Zhvillimi…
Read more

Skema e granteve

Ndihma financiare për organizatat me bazë në komunitet do të organizohet në tri thirrje për aplikim. Qëllimi kryesor i kësaj mbështetjeje financiare është të asistojë organizatat me bazë në komunitet në zhvillimin e aktiviteteve të tyre në ndikimin e vendimmarrjes publike përmes inputeve të tyre profesionale/teknike dhe përmes monitorimit të institucioneve publike. Për të asistuar…
Read more

Portretizimi i grassroots

Portretizimi dhe vlerësimi i nevojave të organizatave me bazë në komunitet është ndërmarrë me qëllim të qartësimit të definicionit të organizatave me bazë në komunitet të aplikuar në Kosovë, identifikimit të nevojave të këtyre organizatave dhe përcaktimit të kritereve të kualifikimit të tyre për ndihmë financiare. Veç kësaj, nga ky informacion i siguruar do të…
Read more