Kategori: apliko

Pyetje të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta lidhur me skemën e granteve GRAS 1: A lejohet partneriteti në projekt i organizatave joqeveritare me institucione publike lokale? Realizimi i projekteve në partneritet me institucionet publike, qoftë lokale apo qendrore, me mediat dhe me institucionet tjera është i lejuar dhe inkurajohet në kuadër të kësaj thirrjeje. 2: A penalizohen organizatat…
Read more

Apliko Online

E-tool është në fazë testuese. Për çdo problem të hasur gjatë aplikimit online ose gjatë shkarkimit të formularëve, ju lutem na shkruani në email adresën gras@iksweb.org dhe do të sigurohemi të ju ofrojmë ndihmën e nevojshme. 1 Informata për Aplikantin2 Informata për projektin3 Dokumente Emri i plotë i organizatës*Siç është i dhënë në certifikatën e regjistrimit. Adresa e…
Read more